Stargardzka Gala Sportu za rok 2013 wygrana Kasi Mądrowskiej